Брандинг

Създаването на фирма е сложен процес, който включва и построяване на узнаваем бранд. Тук екипът на Webnitec стъпва на сцената, за да ви подаде ръка!

Webnitec

Бранд идентичност, която ви отличава!

При формирането на идентичността на бранда, на първо място стои разработването на ясно концептуално ядро на бранда и последващата последователна стратегия за разрастването му. Ядрото на бранда представлява креативния елемент, а стратегията може да обхваща всичко от дигитален маркетинг и бранд популярност до традиционна реклама като флаери, брошури, плакати, билборди и прочие.

Тази задача е основен процес, който ние изпълняваме не само с професионален подход, но и с голям ентусиазъм и ангажимент към всеки наш клиент.

WEB УСЛУГИ

Повече за нас